Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Van Participatie naar Sociale Inclusie

Geplaatst op: vrijdag 08 juni 2018
Participatie is één van de hoofdthema’s van Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) (ZonMw, 2015) en daarmee ook een van de pijlers van het congres Focus op Onderzoek in juni 2018.
Lees volledig artikel

Samenvatting

In de afgelopen decennia heeft een paradigmaverschuiving plaatsgevonden in onze maatschappelijke kijk op mensen met een beperking. In plaats van het defectparadigma, waarin de persoon met een beperking als patiënt gezien werd en verzorgd in een instituut, herkennen we momenteel het burgerschapsparadigma, waarin volwaardig burgerschap centraal staat met nadruk op kwaliteit van bestaan, inclusie, participatie en empowerment. Enerzijds leidt dit nieuwe paradigma tot positieve ontwikkelingen; steeds meer gemeenten, bedrijven en zorgorganisaties proberen bewust barrières voor participatie te verminderen. Tegelijkertijd roept het ook vragen op over wie er verantwoordelijk is voor inclusie en participatie en wanneer dit ‘geslaagd’ is. In de praktijk lijkt deze verantwoordelijkheid vaak eenzijdig bij de persoon met een beperking te liggen en wordt er vanuit een vrij oppervlakkige definitie naar inclusie gekeken, namelijk als ‘deelnemen aan’. Maar alleen deelnemen blijkt onvoldoende; het doel van participatie bestaat uit het ervaren van wederkerige relaties en een gevoel van ‘belonging’. In dit artikel belichten we deze ontwikkelingen vanuit een maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief. Daarbij gaan we ook in op de uitdagingen waar we bij het vraagstuk over participatie en inclusie van mensen met een beperking voor staan.

Summary

In the past decades a paradigm shift took place and society’s view on people with a disability has shifted. Instead of a defect paradigm, where the disabled person was seen as a patient and was treated in an institution, we are now able to recognize a citizenship paradigm, where full citizenship is key, and there is an emphasis on quality of life, inclusion, participation, and empowerment. On the one hand this new paradigm lead to positive developments; more (local) governments, businesses, and care organizations are consciously trying to minimize barriers to participation. On the other hand does this raise the question of who is responsible for inclusion and participation and when this is successfully ‘completed’. In practice this responsibility often appears to be with the person with a disability, and the definition of inclusion is only superficially explored: namely just considered ‘to take part’. To take part, however, does not seem to be sufficient; the focus is to provide the experience of mutual relationships and a feeling of belonging. In this article we highlight these developments from a societal and scientific point of view. Furthermore will we discuss challenges we face on issues with participation and inclusion for people with a disability. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.