Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Een staalkaart van 30 jaar onderzoek naar gedrag en geestelijke gezondheid van mensen met beperking

Geplaatst op: vrijdag 08 juni 2018
Personen met verstandelijke beperkingen kunnen zich gezond ontwikkelen en opgroeien tot burgers die volwaardig bijdragen aan de samenleving. Dit is echter niet vanzelfsprekend.
Lees volledig artikel

Samenvatting

De afgelopen jaren is in nationaal verband nagedacht over de onderzoeksprioriteiten binnen het kennisdomein geestelijke gezondheid en gedrag, en hoe kennis over lichamelijke gezondheid en participatie daarbij van belang kan zijn. Na een beschrijving van die geformuleerde prioriteiten presenteren we middels bibliometrisch onderzoek een staalkaart van onderwerpen en trends in zowel internationaal als Nederlands onderzoek naar gedrag en geestelijke gezondheid. De onderzoeksprioriteiten - op het terrein van psychofysiologie en zelfregulatie, neurocognitie en informatieverwerking, levensloop in relatie tot syndromen en aandoeningen en sociale relaties en interacties - sluiten deels aan op internationale trends in de richting van ontwikkeling, etiologie en natuurlijke sociale (gezins)omgeving en onderlinge relaties van mensen met verstandelijke beperkingen. We ondersteunen een integratief denkkader gericht op persoonsgerichte benaderingen in kennisontwikkeling, beleid en professionele praktijk, waarbij de thema’s geestelijke gezondheid en gedrag, maar ook lichamelijke gezondheid en participatie een plek hebben.

Summary

In recent years, groups in the Netherlands have reflected on the research priorities within the knowledge domain of mental health and behaviour, and about the intersection with physical health and participation. A description of the priorities that have been formulated is followed by a bibliometric science mapping of subjects and trends in international and Dutch research on mental health and behaviour. The research priorities - around psychophysiology and self-regulation, neurocognition and information processing, life course in relation to syndromes and disorders, and social relationships and interactions - dovetail partly with international trends towards development, aetiology, and the natural social and family environment and relationship networks of people with intellectual disability. We support an integrative framework for person-centered knowledge, policy, and professional practices around mental health and behaviour, physical health, and participation.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.