Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Visuele beperking in het vizier

Geplaatst op: maandag 05 maart 2018
Kenmerken van expertise in de ondersteuning van personen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking.
Lees volledig artikel

Samenvatting

Voor de ondersteuning van personen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VEVB) is specifieke expertise nodig, welke overgedragen kan worden door cursussen of directe samenwerking in dagelijkse werksituaties. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht wat kenmerken van expertise zijn in de ondersteuning van personen met VEVB, gericht op benadering en inrichting van de fysieke omgeving, en in hoeverre professionals deze expertise expliciet kunnen benoemen. 25 Kenmerken van expertise zijn bepaald door cursuscompetenties aan te vullen met bevindingen uit de literatuur en interviews met acht begeleiders. Het merendeel van de expertisekenmerken op het gebied van benadering en fysieke omgeving wordt genoemd door vijf of minder professionals. Drie van de 25 kenmerken worden niet benoemd. Het expliciet benoemen van de specifieke expertise blijkt lastig. Met de bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek kunnen praktijk en onderzoek verbeteringen aanbrengen aan bewustwording en implementatie van expertise waardoor de kwaliteit van ondersteuning kan verbeteren.

Summary

Supporting people with visual and severe or profound intellectual disabilities (VSPID) requires expertise that may be learned by education or collaboration in practice.
The aim of this study was first, to identify the features of expertise in supporting persons with VSPID, in terms of daily treatment/support practices as well as environmental factors; second, to see if direct support professionals were able to verbalize their expertise.
25 Characteristics of expertise were identified through listing competences of a curriculum and features found in literature, and characteristics found during semi-structured interviews with eight professionals.
The majority of characteristics of expertise was mentioned by five or less professionals. Only three out of 25 features were not named. Professionals found it difficult to verbalize the features explicitly. With the findings and recommendations of this study, practice and research will be able to enhance awareness and competences in order to improve the quality of support of persons with VSPID.

Beleid & Management

Onderzoek naar expertise voor de ondersteuning van mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VEVB). Er is gekeken naar expertisegebieden kennis, benadering en inrichting van de fysieke omgeving, en in hoeverre professionals deze expertise kunnen benoemen en bewust inzetten in de praktijk.
Het artikel is relevant voor begeleiders, ondersteunende disciplines en docenten in de zorg voor mensen met VEVB.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.