Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

(Flexible) Assertive Community Treatment voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Geplaatst op: maandag 05 maart 2018
Assertive community treatment (ACT) is een vorm van intensieve ambulante (bemoei)zorg ten behoeve van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in combinatie met forse problematiek op diverse levensgebieden.
Lees volledig artikel

Samenvatting

(Flexible) Assertive Community Treatment ((F)ACT) is een vorm van intensieve (bemoei)zorg die ontwikkeld is ten behoeve van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), maar tegenwoordig ook steeds meer wordt toegepast bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedrags-, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. In binnen- en buitenland is nog maar weinig onderzoek gedaan naar deze voor de verstandelijk gehandicaptenzorg nieuwe vorm van zorg. Om ervaring op te doen met (F)ACT LVB in Nederland en inzicht te krijgen in de resultaten ervan, participeerden de vier organisaties die zijn aangesloten bij expertisecentrum De Borg in een implementatie- en onderzoeksproject. Tussen september 2012 en mei 2017 leverden acht FACT LVB-teams jaarlijks routine outcome monitoring (ROM) data aan over hun cliënten. In dit artikel beschrijven we de kenmerken van de caseload van de cliënten die zorg krijgen vanuit deze teams en doen we verslag van de behandelresultaten. Het onderzoek laat zien dat cliënten in de loop van de tijd significant beter gaan functioneren, betere woonomstandigheden hebben en vaker deelnemen aan het arbeidsproces. Het aantal politie- en justitiecontacten (exclusief detenties) neemt significant af, evenals het aantal opnamen in de (forensische) GGZ. Het aantal detenties, de maatschappelijke overlast en de financiële problemen blijven daarentegen gelijk en de gerapporteerde verslavingsproblematiek neemt zelfs toe. Ondanks de significante afname van de inschatting van het gevaar op gewelddadige recidive blijven de risicofactoren voor ernstig externaliserend probleemgedrag en delinquentie wel degelijk aanwezig. De resultaten vragen om verdiepend onderzoek, onder andere naar welke cliënten wel en niet profiteren van FACT LVB en naar de werkzame bestanddelen ervan. 

(Flexible) Assertive Community Treatment ((F)ACT) is een vorm van intensieve (bemoei)zorg die ontwikkeld is ten behoeve van cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), maar tegenwoordig ook steeds meer wordt toegepast bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedrags-, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. In binnen- en buitenland is nog maar weinig onderzoek gedaan naar deze voor de verstandelijk gehandicaptenzorg nieuwe vorm van zorg. Om ervaring op te doen met (F)ACT LVB in Nederland en inzicht te krijgen in de resultaten ervan, participeerden de vier organisaties die zijn aangesloten bij expertisecentrum De Borg in een implementatie- en onderzoeksproject. Tussen september 2012 en mei 2017 leverden acht FACT LVB-teams jaarlijks routine outcome monitoring (ROM) data aan over hun cliënten. In dit artikel beschrijven we de kenmerken van de caseload van de cliënten die zorg krijgen vanuit deze teams en doen we verslag van de behandelresultaten. Het onderzoek laat zien dat cliënten in de loop van de tijd significant beter gaan functioneren, betere woonomstandigheden hebben en vaker deelnemen aan het arbeidsproces. Het aantal politie- en justitiecontacten (exclusief detenties) neemt significant af, evenals het aantal opnamen in de (forensische) GGZ. Het aantal detenties, de maatschappelijke overlast en de financiële problemen blijven daarentegen gelijk en de gerapporteerde verslavingsproblematiek neemt zelfs toe. Ondanks de significante afname van de inschatting van het gevaar op gewelddadige recidive blijven de risicofactoren voor ernstig externaliserend probleemgedrag en delinquentie wel degelijk aanwezig. De resultaten vragen om verdiepend onderzoek, onder andere naar welke cliënten wel en niet profiteren van FACT LVB en naar de werkzame bestanddelen ervan.

 

Summary

(Flexible) Assertive Community Treatment ((F)ACT) is an organizational model for intensive assertive outreach that originally has been developed for individuals with severe mental illness (SMI), but is increasingly applied on people with a mild intellectual disability (MID) or borderline intellectual functioning (BIF) and severe offending behaviour, mental illness and/or addiction problems. Research on this type of care, which is new for the intellectual disability field, has been limited thus far. To gain experience on (F)ACT MID/BIF and to obtain insight its treatment results, four organizations specialized in the treatment of individuals with both MID/BIF and offending behaviour participated in an implementation and research project. Between September 2012 and May 2017, eight FACT MID/BIF teams collected routine outcome measurement (ROM) data on their clients. In this paper we describe the characteristics of these clients and report on the treatment results. Over time, clients showed improvement on social and psychiatric functioning, their living circumstances and their participation in the working process. The number of admissions in (forensic) mental health care diminished significantly, as did the number of contacts with police and justice (without incarcerations). However, the number of incarcerations, the level of social disturbance and the financial problems remained unchanged, and addiction problems – as reported by professionals – even increased. In spite of a significant decline of the risk assessment on violent recidivism, the risk factors for offending behaviour and delinquency are still present. It is important to conduct further analyses and research on (F)ACT MID/BIF. Further research is needed to learn which clients profit from (F)ACT MID/BIF, and which are its working ingredients.

Beleid & Management

Verslag van een implementatie- en evaluatieproject van een vorm van intensieve (bemoei)zorg bij mensen met lichte verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedrags-, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het onderzoek maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring. Het artikel is relevant voor professionals die met de betreffende doelgroep werken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.