Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Organisatiecontext en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Geplaatst op: maandag 08 januari 2018
Verkenning van de internationale literatuur.
Lees volledig artikel

Samenvatting

Inleiding

De organisatiecontext van residentiële voorzieningen is mogelijk van invloed op het optreden, voorkomen en begeleiden bij probleemgedrag vertoond door mensen met een verstandelijke beperking (VB).

 

Probleemstelling

Deze studie beoogt mogelijke relaties te verkennen tussen organisatiefactoren en de ondersteuning bij probleemgedrag aan bewoners met een verstandelijke beperking.

 

Methode

Literatuuronderzoek van relevante Engelstalige artikelen gepubliceerd in de internationale literatuur tussen 2000–2016. Zoektermen waren: ‘intellectual disability’, ‘challenging behaviour’, and ‘organization’. Bronfenbrenner’s ecologisch model diende als ordeningskader.

Resultaten

In de literatuur genoemde relaties betreffen: (1) kenmerken van de cliënten (niveau van adaptief functioneren, mate van probleemgedrag) (ontosysteem); (2) opvattingen en aannames van medewerkers over competenties en probleemgedrag van bewoners en interacties tussen medewerker en bewoner (microsysteem); (3) sociale netwerk van bewoners en relaties tussen begeleiders onderling (mesosysteem); (4) beleid in de praktijk, prestatiemonitoring, implementatie van methoden, personeelsbeleid, leiderschap, missie, cultuur, omvang en organisatiemodel (exosysteem); (5) de-institutionalisering, gehandicaptenzorgbeleid, zorgfinanciering, maatschappelijke structuren en visie (macrosysteem), en (6) ontwikkelingen van de dienstverlening door de tijd heen (chronosysteem).

 

Conclusies

Het is van belang om de organisatiecontext vanuit een ecologisch perspectief te bezien en vorm te geven zodat dat de bewoner met een VB en probleemgedrag en diens directe omgeving, het begeleidend team, centraal staan in de organisatie. Verder onderzoek is nodig om bevorderende en belemmerende factoren in dit verband te identificeren.

Summary

Background

Support practices in case of challenging behaviour in individuals with intellectual disabilities (ID) might influence and be influenced by the residential organisational service context.

 

Specific Aims

This study explored the relationship between organizational environment and challenging behaviour in people with ID in residential settings.

 

Method

Study of the English international literature published between 2000–2016, using the search terms ‘intellectual disability’, ‘challenging behaviour’, and ‘organization’. Bronfenbrenner’s ecological model was used as a framework for analysis.

 

Findings

Different relationships were found in the literature: (1) personal characteristics (adaptive and challenging behaviour) (ontosystem), (2) staff perceptions of residents’ ability and challenging behaviour, interaction, grouping (microsystem), (3) social network and interaction (mesosystem), (4) policy in daily work, performance monitoring, implementation of working method, personnel policy, leadership, mission statements, power, culture, size and organizational model (exosystem), (5) de-institutionalisation, disability policy, financing of care, societal structures and belief systems (macrosystem), and (6) service development (chronosystem).

 

Discussion

Looking at the organizational environment from an ecological perspective suggests the importance of positioning a resident with ID and challenging behavior and their staff as primary focus of the organization. More studies are necessary in order to enhance our understanding of the organizational support environment for his population to enhance quality supports.

Beleid & Management

Verslag van een literatuuronderzoek in internationale journals naar relaties tussen organisatiecontext en probleemgedrag van mensen met een verstandelijke beperking in residentiële settings. In het verslag worden artikelen geordend volgens het ecologisch model van U. Bronfenbrenner. Wie snel een beknopt en praktisch overzicht van in de literatuur gevonden relevante factoren wenst, raadplege de tabel (‘conclusies’).

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.