Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Hap, slikā€¦(verkeerde) weg...

Geplaatst op: vrijdag 08 september 2017
Praktijkgericht onderzoek naar prevalentie van slikproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking
Lees volledig artikel

Samenvatting

Er is nog weinig bekend over de prevalentie en signalering van slikproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Er is onderzocht in hoeverre slikproblemen voorkomen in een organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg die 24-uurszorg biedt. Begeleiders en cliëntvertegenwoordigers vulden daarnaast een vragenlijst in over het signaleren van slikproblemen. Bijna de helft van de cliënten heeft slikproblemen. Slikproblemen komen vaker voor bij mensen met een hersenaandoening, epilepsie en rolstoelafhankelijkheid. Slikproblemen zijn ernstiger bij mensen met een hogere leeftijd en een ernstigere verstandelijke beperking. Slikproblemen worden vaak niet gesignaleerd door begeleiders en cliëntvertegenwoordigers, maar als zij gesignaleerd worden, blijken zowel begeleiders als cliëntvertegenwoordigers geneigd slikproblemen te overschatten. Zorgverlenende instellingen moeten zich ervan bewust zijn dat een aanzienlijk deel van hun cliënten te maken heeft met slikproblemen. Meer aandacht voor tijdige signalering is daarom essentieel. Daarnaast kunnen goede afspraken over het begeleiden van deze mensen op het gebied van eten en drinken een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van cliënten.

Summary

Little is known about the prevalence and detection of dysphagia in adults with intellectual disabilities. In this study the prevalence of dysphagia was measured in a population of clients of 24-hour care for persons with intellectual disabilities. The presence and severity of dysphagia was diagnosed in clients. In addition, staff and informal caregivers filled out a questionnaire about the detection of dysphagia. Almost half of the clients were diagnosed with dysphagia. Dysphagia is more prevalent in persons with a cerebral condition, epilepsy and wheelchair dependency. Dysphagia is more severe in older and intellectually more disabled persons. Staff and informal caregivers often do not detect dysphagia during their daily contact with clients. But when they do, they tend to overestimate the severity of the problems. Care organizations for people with intellectual disabilities should be aware that a considerable part of their clients have dysphagia, which makes early detection essential. Also, clear and appropriate agreements about how to handle the dysphagia can significantly contribute to the well-being of the individual client.

Beleid & Management

Slikproblemen komen vaker voor bij mensen met een hersenaandoening, epilepsie en rolstoelafhankelijkheid en zijn ernstiger bij mensen met een hogere leeftijd en een ernstiger verstandelijke beperking. Deze problemen worden vaak niet gesignaleerd maar als zij gesignaleerd worden, blijken zowel begeleiders als cliëntvertegenwoordigers geneigd slikproblemen te overschatten.

Het artikel is van belang voor artsen, logopedisten en begeleiders.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.