Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Farmacologische inperking

Geplaatst op: dinsdag 09 december 2014
In de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het gebruik van psychofarmaca (ook wel gedragsbeïnvloedende medicatie genoemd) meestal niet gezien als een vrijheidsbeperkende maatregel.
Lees volledig artikel

Samenvatting

“Chemical restraint” is te vertalen als “farmacologische inperking” en wordt gedefinieerd als het off-label voorschrijven van psychofarmaca met als doel het gedrag van een persoon met een verstandelijke beperking te beheersen. Off-label voorschrijven betekent hier voorschrijven buiten de geregistreerde indicatie en buiten de beroepsrichtlijnen om. Uit zowel buitenlandse als Nederlandse studies is gebleken dat antipsychotica de meest gebruikte en off-label voorgeschreven psychofarmaca zijn en dat het percentage chronisch gebruikers in met name populaties van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen hoog is.

In de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het gebruik van psychofarmaca (ook wel gedragsbeïnvloedende medicatie genoemd) meestal niet gezien als een vrijheidsbeperkende maatregel. Deze zienswijze zal moeten veranderen bij het in werking treden van de door de Tweede Kamer reeds aangenomen wet Zorg en Dwang. In deze wet wordt het voorschrijven van psychofarmaca tot de vrijheidsbeperkende maatregelen gerekend, als dit buiten een geldige indicatie en buiten de professionele richtlijnen valt. Het gebruik van psychofarmaca voor “farmacologische inperking” zal dus teruggedrongen moeten worden. In de praktijk bestaat echter veel weerstand tegen afbouw van gedragsbeïnvloedende medicatie. Uit studies is gebleken dat er verband is tussen kennis en cognities van groepsleiding en behandelaars ten aanzien van gedragsproblemen en het gedrag en psychofarmacagebruik van hun cliënten. De resultaten van een Nederlandse studie naar afbouw van antipsychotica gebruikt voor gedragsproblemen laten zien dat afbouw en stoppen met het gebruik goed mogelijk is en dat dit niet leidt tot verslechtering van het gedrag.

De Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) zal bij het opstellen van richtlijnen voor het voorschrijven van psychofarmaca scherp onderscheid moeten maken tussen behandelindicaties voor welomschreven psychiatrische ziektes en vrijheidsbeperkende indicaties voor het gebruik vanwege gedragsproblemen. Het stappenplan uit de wet Zorg en Dwang met 3 of 6 maandelijkse multidisciplinaire evaluaties van ingestelde vrijheidsbeperkende maatregelen dwingt AVG-en samen met andere behandelaars zorgvuldig te zoeken naar oorzaken en naar alternatieve behandelingen van probleemgedrag.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Log hieronder in of word abonnee om het volledige artikel te downloaden.

Als abonnee van NTZ ontvangt u vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen en heeft u volledig toegang tot de online artikelen.

Wilt u eenmalig of slechts enkele artikelen van NTZ lezen? Dan biedt MyJour voor u wellicht de oplossing. Hier krijgt u voor 4,98 euro toegang tot een wetenschappelijk artikel dat eerder in NTZ is gepubliceerd.