Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Oproep voor inzendingen Ds. Visscherprijs 2018

Geplaatst op: woensdag 14 juni 2017
De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking.
Domineevisscherprijs_news_detail

De Ds. Visscherpijs 2018

Op donderdag 22 maart 2018 zal de prijs voor de twaalfde maal worden uitgereikt. Personen, die in aanmerking willen komen voor de prijs, of zij, die anderen voor de prijs willen voordragen, worden uitgenodigd publicaties in te zenden. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds, in samenwerking met NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) en Koninklijke Van Gorcum.

De inzendtermijn voor de Ds. Visscherprijs sluit op 1 november 2017.

Uit de inzendingen selecteert de jury drie proefschriften die voor de prijs worden genomineerd. Uit de genomineerden draagt de jury vervolgens  een winnaar van de Ds. Visscherprijs voor. De toekenning van de prijs vindt plaats door het bestuur van het Ds. J.A. Visscherfonds. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000,00 netto. Voor de genomineerden, die als tweede en derde worden verkozen, zijn prijzen van € 5.000,00 netto beschikbaar. 

Achtergrond van de prijs en jury

De Ds. Visscherprijs is genoemd naar Ds. J.A. Visscher, die destijds de Nederlandse Centrale voor Praktische Hulpverlening (PH)  heeft opgericht en een zorgfilosofie ontwikkelde, gebaseerd op normalisatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Bij de ontkoppeling van de PH en de Stichting Volwassenzorg, de exploitant van de Groesbeekse Tehuizen (thans onderdeel van Pluryn) is de Stichting Ds. J.A. Visscherfonds opgericht ter bevordering van het onderzoek ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

 

De jury voor de Ds. Visscherprijs 2018 bestaat uit de volgende personen:

  • Mevr. Prof. Dr. P.J.C.M. Embregts, juryvoorzitter, bijzonder hoogleraar Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo, Tilburg University
  • Mevr. Prof. Dr. B. Maes, gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KULeuven
  • Mevr. Prof. Dr. H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, emeritus hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan de faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Mevr. Dr. S. Mergler, AVG en coördinator medisch team bij ASVZ en onderzoeker/docent bij Erasmus MC.
  • Prof. Dr. X. Moonen, beleidsadviseur Koraal Groep, bijzonder hoogleraar Universiteit Amsterdam en bijzonder lector Zuyd Hogeschool Heerlen
  • Drs. P.L. Goderis, bestuurslid van het Ds. J.A. Visscherfonds
  • Drs. R.F.B. Geus, jurysecretaris en tevens redactiesecretaris/eindredacteur van NTZ

 

Beoordelingscriteria

Voor beoordeling komen in aanmerking proefschriften op het terrein van de zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, die zijn verdedigd in de periode van 1 november 2015 tot 1 november 2017.

De dissertatie moet een wetenschappelijke verhandeling zijn met een toegepast karakter. Met dit laatste wordt bedoeld dat de onderzoeksresultaten van praktische betekenis zijn voor de zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, en/of de verbetering van hun maatschappelijke positie. De ingezonden publicaties zullen naast hun wetenschappelijke impact ook worden beoordeeld op de criteria van toegankelijkheid, originaliteit en maatschappelijke relevantie.

Verder dient de publicatie:

-         gepubliceerd te zijn door een Nederlander of een Nederlandstalige Belg;

-         geschreven te zijn in de Nederlandse of Engelse taal;

-         in zevenvoud te worden ingezonden en voorzien te zijn van een volledig ingevuld      aanmeldingsformulier.

   

Procedure

Zij die wensen mee te dingen naar de Ds. Visscherprijs 2018, dan wel degenen, die kandidaten voor de prijs willen voordragen, worden vriendelijk verzocht een aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt het formulier hier downloaden. Het ingevulde aanmeldingsformulier dient vervolgens, samen met zeven exemplaren van de dissertatie, aan het secretariaat te worden toegestuurd.

Publicatie en formulier dienen uiterlijk op 1 november 2017 in het bezit van het jurysecretariaat te zijn.

 

Vanzelfsprekend worden de inzendingen vertrouwelijk behandeld. Alle inzenders krijgen een bevestiging van ontvangst van de publicatie. De jury  nomineert de drie proefschriften, die naar haar oordeel het meest in aanmerking komen voor de prijs. Alle inzenders worden tijdig op de hoogte gesteld of zij tot de genomineerden behoren. De genomineerden ontvangen een uitnodiging om hun onderzoek kort te presenteren op de middag van de prijsuitreiking. Het bestuur van het Ds. J.A. Visscherfonds zal vervolgens de door de jury voorgedragen winnaar bekend maken en de prijs officieel uitreiken. Over keuze van genomineerden en de uitslag van de prijs is geen correspondentie mogelijk.

 

Jurysecretariaat       

Voor verdere inlichtingen, het aanvragen van aanmeldingsformulieren en het inzenden van publicaties kunt u terecht bij het secretariaat jury Ds. Visscherprijs 2018:

Drs. R.F.B. Geus, Korte Bergweg 33, 3712 AE  Huis ter Heide  (Ut),

Tel.: 00 31 30 6923494, E-mail: ruud.geus@planet.nl, Website: www.ntzonline.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht