Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Redactie

Dr. W.H.E. Buntinx, hoofdredacteur
Drs. R.F.B. Geus, redactiesecretaris
Prof. Dr. R. Didden
Prof. Dr. P.J.C.M. Embregts
Mr. Dr. B.J.M. Frederiks
Drs. P.A.M. Leemans
Dr. J.C. de Schipper
Dr. S. Mergler
Prof. Dr. G.A.M. Widdershoven


Redactiesecretariaat NTZ:

Drs. R.F.B. Geus
Korte Bergweg 33
3712 AE Huis ter Heide
[t]: 030-6923494
[e]: ruud.geus@planet.nl

 

Een korte presentatie van de redactieleden:


Hoofdredacteur: Dr. Wil H.E. Buntinx

 


 
Wil Buntinx is GZ-psycholoog. Sinds 1997 is hij lid van
de NTZ redactie en vanaf 2001 hoofdredacteur. Hij is als associate professor
verbonden aan het Health Services Research groep (Maastricht University) en als
senior onderzoeker aan het Gouverneur Kremers Centrum, eveneens aan de
Maastrichtse universiteit.

Wil Buntinx is directeur van onderzoek- en adviesbureau
Buntinx Training & Consultancy. Sinds 1992 is hij lid van de American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities en sinds 1997 verbonden
aan de denktank die verantwoordelijk is voor de publicatie van het handboek ‘Intellectual Disability. Definition, Classification and Systems of
Supports
’ met betrekking tot internationale evidence based professionele standaarden.

Wil was als directeur verbonden aan verschillende residentiële
voorzieningen voor mensen met verstandelijke beperkingen in Limburg (Op de
Bies, Maasveld, St. Anna).


De rode draad in zijn loopbaan is het slaan van bruggen
tussen wetenschap en praktijk. Speciale aandachtsvelden zijn kwaliteit van
zorg, kwaliteit van bestaan, organisatie van ondersteuning en onderzoek van
ondersteuningsbehoeften. Hij is auteur van meer dan 180 artikelen/hoofdstukken en
redacteur van diverse publicaties rond de thema’s kennis en professionaliteit.


webBioWBuntinx.doc

 

 

 

Ruud Geus

Drs. R.F.B. (Ruud) Geus is vanaf begin 2002 redactiesecretaris en eindredacteur van NTZ. Na zijn afstuderen in 1971 aan de VU was hij als klinisch psycholoog werkzaam bij het Pedologisch instituut van de VU, Huize Boldershof in Druten (nu ’s Heeren Loo Zuid), Sterrenberg in Huis ter Heide (nu Abrona) en Vilans (v/h NIZW) in Utrecht. Hij is al meer dan 10 jaar lid van het Algemeen Bestuur van het NIP sector Gezondheidszorg en is voorzitter van het Samenwerkingsverband NIP-NVO Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen of hoofdstukken in boeken en was betrokken bij de organisatie van veel congressen. Sinds enkele jaren is hij lid van de klachtencommissie van een grote zorginstelling en is hij plv. voorzitter van de Wmo-raad in de gemeente Zeist. Tevens is hij sinds 2011 jurysecretaris van de Ds. Visscherprijs.

 

  

Robert Didden

Prof. dr. Robert Didden is bijzonder hoogleraar ‘Intellectual Disabilities, Learning and Behaviour’ bij Behavioural Science Institute en Vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast werkt hij als gz-psycholoog bij Trajectum, SGLVG-instelling te Zwolle en is daar verbonden aan de afdeling Extramurale Behandeling en Begeleiding. Naast redactielid van NTZ is hij associate editor van Perceptual and Motor Skills en lid van de editorial board van Research in Developmental Disabilities, Journal of Developmental and Physical Disabilities, Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities en Developmental Neurorehabilitation. In de afgelopen 20 jaar heeft hij meer dan 15 boeken en 200 artikelen/hoofdstukken gepubliceerd.

 

 

Petri Embregts


Prof. dr. Petri Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling (Departement Tranzo) en
de leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Departement Medische- en Klinische Psychologie) aan Tilburg University. Petri Embregts is tevens directeur
Dichterbij Behandelinnovatie en Wetenschap (Kennisn@), lector Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en
hoofdopleider van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (de GZ-opleiding) bij het Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding te Eindhoven, Rino
Zuid. Haar onderzoek richt zich m.n. op eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking, effectiviteit van trainings- en coachingsprogramma's
bij hulpverleners, zorgethiek en effectieve behandelingen.

 

 

 

Brenda Frederiks