Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Redactie Adviesraad

Prof. Dr. I.A. van Berckelaer-Onnes (Leiden)
Prof. Dr. L.M.G. Curfs (Maastricht)
Prof. Dr. P.C.C. Duker (Nijmegen)
Prof. Dr. M.J. Jongmans (Utrecht)
Prof. Dr. B. Maes (Leuven)
Prof. Dr. H.P. Meininger (Amsterdam)
Prof. Dr. H. van Schrojenstein Lantman – de Valk (Nijmegen)
Dr. M. Schuurman (Nieuwegein)
Prof. Dr. C. Vlaskamp (Groningen)

Redactiesecretariaat NTZ:
Drs. R.F.B. Geus
Korte Bergweg 33
3712 AE Huis ter Heide
[t]: 030-6923494
[e]: ruud.geus@planet.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ina van Berckelaer-Onnes is emeritus hoogleraar orthopedagogiek van de Universiteit Leiden met als aandachtsgebied ontwikkelingsstoornissen in het bijzonder autisme. Zij heeft ruim 10 jaar in de redactie van NTZ gezeten (1991 - 2002). In 2006 is zij toegetreden tot de redactie-adviesraad van NTZ. Zij draagt NTZ een warm hart toe en vindt dat juist deze kwetsbare groep mensen met een beperking de nodige aandacht verdient. Het tijdschrift kenmerkt zich door goede wetenschappelijke artikelen die veelal een brug naar de klinische praktijk slaan. Mensen met een verstandelijke beperking zijn lang onderbelicht geweest in het wetenschappelijk onderzoek. NTZ is een belangrijke stimulans geweest en is dat nog steeds om onderzoek op dit terrein te promoten. Zij biedt een grote variatie aan inhoudelijke artikelen die de lezer niet alleen verrijken maar ook aanzetten tot verder onderzoek. NTZ heeft duidelijk een eigen plaats verworven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als lid van de redactieadviesraad hoopt zij hier nog het nodige te kunnen bijdragen.Marian Jongmans is hoogleraar Pedagogiek, in het bijzonder Gehandicaptenzorg, aan de Universiteit Utrecht en tevens gezondheidszorgpsycholoog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.
Na de studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkte zij een periode in Engeland, waar eerst een promotieonderzoek werd uitgevoerd (Institute of Education, Londen). Het betrof een longitudinaal onderzoek naar de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van prematuur geboren kinderen op de basisschoolleeftijd. Vervolgens deed zij, als onderdeel van een grotere epidemiologische studie (ALSPAC), als postdoc onderzoek bij kinderen met een verhoogd risico op ontwikkelingsbeperkingen aan de Universiteit in Bristol.
Weer terug in Nederland werkte zij als docent-onderzoeker bij de capaciteitsgroep Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg met als aandachtsgebieden de ontwikkeling van prematuur geboren kinderen en de motorische problemen die kinderen met een Developmental Coordination Disorder ondervinden in het dagelijks functioneren thuis en op school.

Sinds 2001 is Utrecht haar thuisbasis. In 2003 was zij, samen met Dr. Jan Willem Gorter en Prof. Dr. Paul Helders, medeoprichter van NetChild; een netwerk van onderzoekers, actief op het terrein van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en het gezin waarin zij opgroeien.

Haar huidige onderzoek richt zich op ontwikkelingstrajecten van jonge kinderen met een (risico op een) lichamelijke en/of verstandelijke beperking of jonge kinderen met een chronische ziekte waarbij de nadruk gelegd wordt op de interactie tussen kind-kenmerken en opvoeding en de bredere context van participatie.