Domineevisscherprijs_thumb

Winnaar Ds. Visscherprijs 2018 bekend

De uitreiking van de twaalfde Ds. Visscherprijs vond op 22 maart 2018 plaats in Den Bosch. lees meer »
Domineevisscherprijs_thumb

NTZ kennismiddag 2018

De sprekers voor de tweede NTZ-Kennismiddag op 22 maart 2018 zijn bekend. lees meer »
Dissertaties2018_thumb

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzor... lees meer »

Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Laatste nummer

NTZ redactioneel maart 2018

Dit NTZ nummer staat in het teken van de twaalfde uitreiking van de prestigieuze Ds. Visscherprijs op 22 maart 2018. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereik... lees meer »

(Flexible) Assertive Community Treatment voor mensen met een lichte vers...

Assertive community treatment (ACT) is een vorm van intensieve ambulante (bemoei)zorg ten behoeve van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) i... lees meer »

Visuele beperking in het vizier

Kenmerken van expertise in de ondersteuning van personen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking. lees meer »

Proefschrift nominatie: De verwarrende zoektocht naar antwoorden op ande...

Andersheid. Daar draait het in mijn proefschrift om. Preciezer gezegd: de positie van andersheid tussen personen met en zonder verstandelijke beperking in om... lees meer »

Proefschrift nominatie: Zelfbepaling van mensen met een verstandelijke b...

Het doel van onderhavig artikel is om allereerst het concept zelfdeterminatie nader uit te werken vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, een veelgebruikte en ... lees meer »

Proefschrift nominatie: Verslaving en LVB, het topje van de ijsberg?

Mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) vormen een risicogroep voor (problematisch) middelengebruik. Dat betoogt Joanneke van der Nagel, psychia... lees meer »

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

In het voorjaar van 2017 is het Kwaliteitskader verschenen (Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, 2017). Het Kwaliteitskader is het resultaat van ove... lees meer »