Domineevisscherprijs_thumb

Winnaar Ds. Visscherprijs 2018 bekend

De uitreiking van de twaalfde Ds. Visscherprijs vond op 22 maart 2018 plaats in Den Bosch. lees meer »
Domineevisscherprijs_thumb

NTZ kennismiddag 2018

De sprekers voor de tweede NTZ-Kennismiddag op 22 maart 2018 zijn bekend. lees meer »
Dissertaties2018_thumb

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzor... lees meer »

Klik door naar de pagina Ds.Visserprijs voor alle informatie over de Ds.Visscherprijs en (genomineerde) dissertaties

De genomineerden voor de Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor... lees meer »

Laatste nummer

NTZ redactioneel juni 2018

In dit bijzondere NTZ themanummer ter gelegenheid van het door het Kennisplein Gehandicaptensector en ZonMw georganiseerde FOCUS-congres op 1 juni 2018 treft... lees meer »

Overzicht van onderzoek naar de gezondheid van mensen met een verstandel...

Gezondheid is een cruciaal thema voor mensen met een verstandelijke beperking (VB). Omdat dit bijna iedereen kwalificeert als patiënt, hebben de Gezondheids... lees meer »

Een staalkaart van 30 jaar onderzoek naar gedrag en geestelijke gezondhe...

Personen met verstandelijke beperkingen kunnen zich gezond ontwikkelen en opgroeien tot burgers die volwaardig bijdragen aan de samenleving. Dit is echter ni... lees meer »

Van Participatie naar Sociale Inclusie

Participatie is één van de hoofdthema’s van Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) (ZonMw, 2015) en daarmee ook een van de pijlers van... lees meer »

In verbinding onderzoek doen

Rede uitgesproken op 22 maart 2018 te Den Bosch bij de uitreiking van de Ds. Visscherprijs 2018 lees meer »

Wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met verstandelijke bep...

Rede uitgesproken op 22 maart 2018 te Den Bosch bij de uitreiking van de Ds. Visscherprijs 2018. lees meer »

Anders kijken en gezien worden: ondersteuning van mensen met (zeer) erns...

Rede uitgesproken bij de benoeming tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen met de leeropdracht Orthopedagogiek, i.h.b. mensen met... lees meer »